Vi hälsar ny medarbetare välkommen till Prodtime AB!

Vi hälsar Marcus Larsson välkommen till Prodtime AB.
Marcus kommer att arbeta i supporten och börjar v.33.

Marcus