Norrlandsvirke producerat i hjärtat av Småland

Fransson & Neij har sedan 1980 varit en av Sveriges främsta trävarugrossister. Man har idag kunder över hela världen. Med en stor erfarenhet inom trävaruhandel har man en etablerad och långvarig relation med sågverk i Sverige, Norge och Finland. Med hjälp av Prodtime har man ordning på hela processen från order, inköp, produktion, lager till leverans och fakturering.

Fransson & Neij har sitt säte i småländska Stockaryd. Man är idag en av Sveriges främsta trävarugrossister. Man säljer och förädlar trävaror både lokalt och globalt och har en produktion årligen på runt 60 000 kubikmeter. Man förädlar många olika sorters varor och har hyvleri, måleri, råspontsluckor, klyvlinje, justerverk och exaktkapning.

”Med Prodtime så har vi fått ett verktyg som passar vår verksamhet och där vi kan utvecklas och ligga i framkant i digitaliseringen av

trävarubranschen.” Johan Kyhlberg, VD

UTMANING

Utmaningen för Fransson & Neij var att hitta en framtidssäker lösning anpassad för produktion och handel med trävaror. Trävaror hanteras som paket med ett antal styck i och en färdigvara kan ofta framställas av flera olika råvaror. Detta är något som få programvaror har en bra och flexibel lösning för. Samtidigt ville man ha en komplett lösning som innefattar hela kedjan med orderhantering, produktion, lager och ekonomi. ”Det är en liten speciell hantering av trävaror vilket gjort det svårt att hitta bra systemstöd” säger Johan Kyhlberg, VD på Fransson & Neij.

LÖSNING

Prodtime har sedan några år tagit fram produkter och lösningar för trävarubranschen. Dessa har byggts ut efterhand utifrån kunders önskemål. Tillsammans med Prodtime togs det fram en specifikation på kritiska funktioner. Fransson & Neij fick därefter presenterat sig en lösning och kunde se att det mesta redan fanns där. ”Det var helheten och smidigheten av bytet som underlättade vårt beslut att byta system”.

RESULTAT

”Vi har helt kunnat ersätta vårt gamla system och dessutom kunnat få in mer funktioner i affärssystemet som vi tidigare arbetade med i Excel. Vi har också digitaliserat vår produkthantering mot databasen FINFO som våra kunder ställer krav på”. Fransson & Neij har datorer strategiskt utplacerade nära produktionen. Där skapas det paket bestående av trävaror och etiketter skrivs ut för märkning av paketen. Med Prodtime ser man möjligheter att fortsätta effektivisera och digitalisera sin organisation. ”Nu har vi satt in datorer i truckarna så förarna direkt ser vad som ska plockas. De kan sedan plocka det och ställa det på rätt plats. När bilen kommer för att hämta har vi då ordning på det som ska lastas.” Då Prodtime är en skalbar produkt så finns många färdiga lösningar som kan aktiveras när kunden känner sig mogen. ”Vårt mål är att digitalisera oss än mer och ligga i framkant i branschen. Med Prodtime så ser vi möjligheter att nå vårt mål” avslutar Johan.

PRODTIME mps- och affärssystem är ett flexibelt system för små- och medelstora företag. Våra kunder finns inom flera olika branscher främst inom tillverkningsindustrin.

PRODTIME är ett skalbart system med kompletta moduler för offert, order-hantering, produktion, inköp, lager, fakturering, bokföring och mycket mer.Vi har lång och bred erfarenhet av olika lösningar för olika branscher.

Med kunderna i fokus utvecklas ständigt nya funktioner. Vi tror på ett personligt och nära samarbete med våra kunder. Tillsammans utvecklas vi för morgondagens behov.

PRODTIMES pakethantering av trävaror är en lösning anpassad för trävarubranschen. Här skapas paket med trävaror och man får full koll på lager och leveranser. Modulen är fullt integrerad i Prodtime med kundorder, tillverkning, inköp, lager och fakturering.