Prodtime MPS- och affärssystem är uppbyggt av ett antal grundmoduler kopplat mot ett flertal tilläggsmoduler som är integrerat i Prodtime. Det betyder att flertalet moduler kan användas var för sig eller som en komplett lösning med full integration.

Utöver hantering av bl.a. artiklar, lager och produktion innefattar Prodtime även fakturering, leverantörsreskontra och redovisning. Vilket betyder att Prodtime uppfyller alla krav ni har på ett affärssystem, samlat i ett enda program.

Läs mer i vårat produktblad

Nedan presenteras en del av Prodtimes standardmoduler, register & tillägg.
Utöver dessa har vi flertalet tilläggsmoduler såsom externa integrationer mot fraktbokningar, webbshoppar m.m.
Vi är även vana vid att ta fram kundunika lösningar som integreras direkt i affärssystemet.

I Prodtimes startmeny finns alla moduler tillgängliga. Här kan man skapa egna genvägar samt prenumerera på diverse olika dashboards som exempelvis kan visa aktuell ekonomisk data och aktuell beläggning.
Man kan sätta begränsningar på användarna och menyn visar då endast de moduler man har åtkomst till.

I artikelregister läggs alla artiklar in. I strukturen bygger man på det som ingår i artikeln. D.v.s material och operationer. Detta är grunden för att Prodtime skall fungera maximalt. Här kan man utifrån artikelns data få rätt kalkylpris och på så sätt få en överklick över TB och TG. Prodtime kan hantera flera olika prisupplägg såsom stafflade priser, prislistor, rabatter och pristillägg. På inköpsartiklar kan flera leverantörer kopplas med sina priser.

I Lev- & kundregistret registreras leverantörer och kunder.
Här kan man få en överblick över alla händelser såsom skapade offerter, order, inköp osv. I båda registren kan referenser kopplas med information om telefonnummer, e-post etc. så att exempelvis inköp skickas till rätt mottagare.

Ger effektiv hantering av alla moment som har med offerering att göra. Genom att sätta en status och en typ samt en giltighetstid på offerten kan det t.ex snabbt sökas upp i offertuppföljning hur många aktiva offerter under typen nyproduktion som finns. Man får också en tydlig överblick av offerter vars giltighetstid är på väg att gå ut så man inte missar en potentiell affär.
En offert kan enkelt läsas in till en kundorder och därmed kan denna enkelt följas upp från offert till order.
I offertstatistiken kan man exempelvis se hur stor andel av offerterna som blir till order.

Här hanteras kundorder. D.v.s mottagna beställningar från kund. Artiklar på kundorder reserveras på lagret. Här finns funktioner som hjälper er att kontrollera att ordern kan levereras i tid utifrån önskad leveranstid.
Man kan därefter ta ut ett produktionsförslag mot kundordern eller artikeln. Eller om arbetssättet är order->tillverkning, kan detta enkelt skapas och i leveransplaner får man en tydlig överblick var kundorderns tillverkningsorder befinner sig i produktionen.
I kundorder hanteras även utleveranser med unika följesedelnummer. Vid utleverans justeras lagret automatiskt.
I fakturering kan en gjord utleverans hämtas in och bli en faktura.

I leveransplan får du en tydlig överblick av dina aktiva kundorder. Med koppling mot en tillverkningsorder ges redan här en tydlig överblick hur långt tillverkningsordern har rapporteras och om den pågår just nu och av vem. Man kan även se status på kopplade inköp.

Hantering av all tillverkning av era artiklar sker i tillverkningsorder. Möjlighet att ta ut produktion- & inköpsförslag på såväl egna artiklar som inköpsartiklar. En specifik kundorder kan läsas in och då sker koppling mellan de båda. När en tillverkningsorder är lagd går den att reservera. Arbetskort för personalen skapas och ingående material reserveras beroende på hur strukturen på den tillverkande artikeln ser ut. På en tillverkningsorder ser man samlat på ett ställe vilka kort som är skapade och om de är påbörjade samt vilka i personalen som har stämplat på vilket kort. Man ser alla materialreservationer och möjligheten att plocka ut/lägga tillbaka på lager finns. Kopplade inköp visas och även en efterkalkyl kan plockas ut.

I planering kan du planera dina aktiva tillverkningsorder och dess arbetskort/operationer. Det går att prioritera och flytta runt inom samma dag/vecka, eller flytta till en annan vecka.
I beläggningen visas den planerade körtiden för alla aktiva tvorder, det går bl.a att se om man är överbelagd och planera om i denna bild.
I körplan visas alla aktiva arbetskort i respektive produktionsgrupp, denna del går alltså också planera och på så sätt ge operatörerna en körlista att utgå ifrån och därmed minska hanteringen av papper.
I rapportering utgår man ifrån en produktionsgrupps körplan. Det går bl.a ta tid, rapportera in antal, plocka ut material -allt utan papper!

Här hanteras alla fakturor. Det går att läsa in en kundorder eller skapa en manuell faktura. Varje utleverans som är gjord sparas och även dessa kan läsas in till faktura. Flera följesedlar från olika kundordrar kan alltså hamna på samma faktura. Bokföringsunderlag på fakturan skapas och kan sedan bokföras i redovisning. I kundreskontran fås full kontroll på vilka fakturor som är obetalda. Vid uteblivna betalningar kan påminnelser skapas. I reskontran markeras vilka fakturor som blivit betalda.

Prodtime har stöd för export av e-fakturor (offert).

Prodtime har diverse listor för både försäljning- och inköpsstatistik. Här kan man exempelvis ta ut aktuell orderstock. Man kan se orderingång och försäljning med flertalet olika urval och grupperingar. Exempelvis fakturerat per kund och artikel per månad jämfört med föregående år.

I produktionsuppföljningsmodulen kan man bland annat ta ut efterkalkyler under en vald period samt se registrerade tider på jobb.

Alla beställningar läggs i modulen Inköp. Med leveransbevakningen får man full koll på alla inköp som är beställda. Härifrån görs även inleveranser.

Med beställningspunkter och inköpskvantiteter kan du med hjälp av förslag göra beställningar på det som verkigen behövs köpas in och se till så att det är på plats tills dess behovsdatum.

I lagermodulen hanteras bland annat inventeringar och manuella lagerjusteringar. Här finns diverse hjälpmedel såsom materialbehov i tid och olika lageruppföljningar.

I leverantörsreskontra registreras alla leverantörsfakturor. Koppla dokument för att digitalt kunna se fakturan.
Med bankgiro kan fil skickas med utbetalningar till banken. Bokföringsunderlag skapas och kan sedan bokföras i Redovisning.
Möjlighet finns att länka ihop flera inköp och jämföra mot leverantörsfakturan så att priserna stämmer. Det finns även attestfunktioner i programmet där lev.fakturan går ut till rätt person som kontrollerar inköp och ev. konteringskonton.

Prodtime har stöd för tolkning av pappersfaktura (offert).

Stämplingen består av två delar; närvarostämpling och arbetskortsstämpling. Varje person läggs upp i ett personalregister. Samma gäller för fkoder och arbetsscheman (Natt/Flex/Dagtid). Med tidbank/flexbank och AFK-bank kan personalen själva plocka ut/sätta in ur respektive bank. Vid flexscheman sker detta automatiskt varje kväll. I översiktsbilden ges en full koll på personalens tider och möjlighet att redigera dessa.

Bokföringen är intrigerat med övriga delar i Prodtime. Med standardrapporter som bl.a huvudbok och momsrapport får du ut det som krävs. Manuella verifikationer kan skapas eller så läser man in kund- & leverantörsfakturor till verifikat. Med hjälp av en jämförelse av huvudbok mot kund- & leverantörsreskontra får du snabbt reda på så att inget diffar. Inläsning av SIE-4 stöds.

Prodtime har lösningar för hantering av interna avvikelser samt kund- och leverantörsreklamationer.
I kvalitetspaketet finns även möjlighet att ta fram leveranssäkerhet på både ut- och inleveranser.
Det finns även en modul för leverantörsbedömning.

Med en avancerad produktkonfigurator, som ger dig stöd för att hantera olika varianter av en produkt, ger dig inte bara korrekta priser utan även rätt förutsättningar i produktionen.

Utgå ifrån en standardprodukt i ett visst grundutförande och sätt upp egna regler & matriser för material, operationer & tillägg.
För varje val och tillägg konfigurerar man upp vad som skal ske; pristillägg, byta ut/lägga till artikel i struktur, operation o.s.v…
Produktkonfiguratorn har även stöd för avancerade måttvariablar, som alltså är uppsatta med matriser.

Varje artikel som skall kunna konfigureras måste vara märkt med produktkonfigurator och ha en grundinställning.
Därefter när offert/order skapas kan man enkelt välja olika varugrupper och artiklar.

Läs gärna ett av våra case som innefattar produktkonfiguratorn.

Vi har genom åren tagit fram flertalet olika integrationer mot andra mjukvaror.
Här presenteras några:
* Unifaun/nShift – frakthantering
* Logtrade – frakthantering
* Jetshop – webshop
* E-faktura – skicka/ta emot e-fakturor
* EDI – ta emot leveransplaner/order. Skicka följesedel
* Kaplistor till mjukvaror/maskiner