Kort om företaget
Prodtime började utvecklas redan 1986 och bolaget registrerades den 5:e februari 1992.
Under åren har företaget haft sin verksamhet baserad i Kungälv, men hösten 2007 flyttade vi in i nya fräscha lokaler i Lidköping. 2009 förvärvades Dasicon, programmet för betonghåltagare.
2015 bytte vi namn från Produktionsekonomi till Prodtime.
I dagsläget är företaget helt baserat i Lidköping och drivs av Johan Olsson och Martin Flensén . Företaget sysselsätter fyra personer.

Vår vision
Vår affärsidé är att utveckla funktionella, användarvänliga och prisvärda datorprogram. Vår största målgrupp är tillverkande industrier, främst genom vårt egenutvecklade affärssystem, Prodtime.
Vi har specialiserat oss på att vara så flexibla mot kunden som möjligt där våra så kallade standardvarianter av Prodtime går att kombinera. Utöver våra standardvarianter har vi en lång erfarenhet att bygga specialanpassade system till företag så att det passar just deras verksamhet och deras sätt att jobba – vilket är unikt.

Med kunskap inom hårdvara och mjukvara kan vi erbjuda helhetslösningar med server, installation och valt MPS-system.

Läs mer under produkter för att få en uppfattning av vad Dasicon och Prodtime kan erbjuda.