Prodtime kan fås i olika såkallade paketlösningar, beroende på vad du är intresserad av.
Tid/projekt, MPS, MPS Redovisning, MPS Pro.
Passar inte ett paket för Er, så kan dessa skräddarsys.

 

Tid/Projekt
MPSMPS Redovisning
MPS Pro
TidXXXX
Stämpling
Närvarostämpling IN/UT
Tidbanker (Flex, Semester, Komp, AFK)
Frånvaro/övertidsregistrering
Tidskalender
Jobbstämpling *
Rapportera tid på arbetskort
Avsluta tillverkningsorder
Skapa och rapportera snabbjobb
Administrera tider
Löneunderlag
Justera stämplade tider
Beräkning av AFK
Personal & Schema
Personaltyper och lönetyper
Schematyper (dag, flex, natt)
Flexfönster
Lönearter
Frånvarokoder
Övertidskoder
Traktamente/resa
*=kräver tillverkningsdel
Försäljning
XXX
Offert
Offertregistrering
Uppföljning
Dokument
Kundorder
Orderregistrering & orderbekräftelse
Utleverans & följesedel
Leveransplan
Orderstock
Försäljningsstatistik
Dokument
Fakturering
Fakturaregistrering
Fakturera gjorda utleveranser
Samfakturering på kund
Kundreskontra och registrering av inbetalningar
Bokföringsunderlag
Kontoplan
TillverkningXXXX
Tillverkningsorder
Registrering av tillverkningsorder
Arbetskort
Materialreservationer för lager
Tillverkningsförslag mot lager
Legoinköp *
Efterkalkyl
Planering/körplan
Körlista för produktion
Beläggning
Planering
Rapportering i lista
Produktionsuppföljning
Efterkalkyler
Tidsuppföljning
Verklig beläggning
Register
Produktionsgrupper
Operationer
*=kräver lager/inköp
Lager/Inköp
XXX
Lager
Saldolistor
Manuella lagerjusteringar
Inventering
Lagervärde
PIA
Inköp
Reistrera inköp
Inköp på leverantörsunika artiklar
Inköpsförslag mot lager och tillverkningsorder
Leverantörsunika priser
Redovisning
XX
Verifikat
Manuell verifikatregistrering
SIE-import & export
Seriehantering
Lev.reskontra
Registrering av leverantörsfakturor
Dokumentscanning och koppling mot lev.faktura
Lev.reskontra och utbetalningar via fil
Bokföringsunderlag
Rapporter
Huvudbok
Dagbok
Balans- & resultatrapport
Momsrapport & momskontroll
Likviditetsrapport
Bokföring av bokf.underlag
Fakturor
Inbetalningar
Leverantörsfakturor
Utbetalningar
Budget
Registrering av budget
Inläsning av fjolårets budget
Tillägg
Tid/projekt
Stämpling anpassad för touchterminal
RFID-stämpling
Attestering av tider
X
OB-scheman
X
Export till Visma/Hogia LÖN
X
Försäljning
E-faktura export
Produktkonfigurator
Kassascanning & kontantfaktura
Prislistor
Rabattmatriser
Koppling Unifaun Online (frakt)
Leveranstidskontroll
X
OCR-nummer på fakturor
ROT-hantering
Leveranssäkerhet kundorder
X
Inköp
Lagerplatshantering
Inventering scanner/surfplatta Windows (Offert)
Leveranssäkerhet inköp
X
Redovisning
Attest av levfakturor
X
Inköpsverifiering
X
Lev.fakturtolkning (Offert)
Övriga tilläggsprogram
Reklamationshantering
X
Kund, leverantör, intern och förbättringsförslag
Felorsaker
Aktiviteter
Kostnader
Uppföljning
Registering via tidsrapportering
Leverantörsbedömning
Excel import/export
X
Artikel, Kund, Leverantör