Dasicon är ett effektivt och tidsbesparande dataprogram för entreprenörer i håltagnings- och demoleringsbranschen.

Med en unik kalkylberäkning får du fullständig kontroll, så att du kan lämna vettiga prisar på ett jobb.

Programmet består av fyra delar:
Dasicon – Kalkyl för kalkylering av anbud och prisförfrågningar.
Dasicon – Order för det löpande arbetet med beordring, återrapportering och prissättning av utförda arbeten.
Dasicon – Tid för inrapportering av arbetad tid och frånvarotid för debitering av arbetstid och löneuträkning.
Dasicon – Fakturering/Redovisning för hantering av bokföring med koppling till Dasicon – Order.

Lite historik om Dasicon:

Carl-Johan Bendefors, en av delägarna i A-Borrning i Falköping är den enskilda person som ursprungligen tog initiativet till det som senare blev dataprogrammet Dasicon.

Eftersom det saknades kalkylmodeller för håltagnings- och rivningsarbeten, utformade han en kalkylmodell i Excel som beräknade tid och kostnad för denna typ av arbeten.
Svensk Systemteknik AB blev en lämplig samarbetspartner när det gällde att forma detta till ett program som skulle kunna spridas vidare till kollegor i branschen.
Den första versionen av programmet utkom hösten 2001 och har sedan årligen kompletterats och vidareutvecklats, bl.a. under 2006 med Orderprogrammet och till 2009 med Tidprogrammet.

Programmet Dasiconupdate för nedladdning av uppdateringar gällande Dasicon.