Flexibla produkter med hjälp av Prodtimes produktkonfigurator

Fjäråskupan har sedan 1989 tillverkat köksfläktar och kupor för hand och hjälpt många familjer att förverkliga sina köksdrömmar. Med en oöverträffad flexibilitet ser de till att man får den perfekta köksfläkten för just ditt hem, oavsett stil och arkitektoniska utmaningar. Med Prodtimes produktkonfigurator håller de reda på kundens val och får fram rätt pris och leveranstid till kund.

Fjäråskupan har sitt säte i Torslanda utanför Göteborg. Man är idag en av Sveriges ledande tillverkare av köksfläktar. Alla kupor tillverkas på beställning av kund då det finns oändliga valmöjligheter när det gäller allt från färg, form och storlek. 

”Tack vare Prodtime har vi effektiviserat vår orderhantering och minskat riskerna för fel i produktionen. Nu har vi bättre koll på hela flödet från order till leverans.”
Andreas Rönning, Logistik- och inköpschef

UTMANING

Fjäråskupan har en lång erfarenhet av att erbjuda flexibla produkter. I en växande marknad där målet varit att ta marknadsandelar så sågs behovet av ett mer digitaliserat och förenklat arbetssätt. En analys gjordes av vad som behövde åstadkommas och man såg då behovet av ett nytt affärssystem som kunde lösa de svårigheter som finns med flexibla produkter som kan byggas i otaliga kombinationer. ”Det är vår styrka att kunna erbjuda dessa lösningar för våra kunder men samtidigt ställer det en del krav på vår organisation” säger Andreas Rönning, logistik- och inköpschef på Fjäråskupan.

LÖSNING

Prodtime presenterade en lösning med en konfigurator som Fjäråskupan själva kunde bygga upp. Tanken var att ha ett flexibelt verktyg där Fjäråskupan själva äger intelligensen bakom och enkelt kan göra egna förändringar i den. ”Det kändes mest kostnadseffektivt och flexibelt med den lösningen att vi själva kan göra förändringar och tillägg.”

RESULTAT

”Vi har idag kunnat effektivera vårt orderflöde från ordermottagning via produktion till leverans och fakturering”. I och med Prodtimes skalbarhet har man kunnat lyfta på mer och mer funktionalitet efterhand. ”Vi har utifrån vår takt och våra behov kunnat få in mer funktionalitet i affärssystemet. Vi har haft ett nära samarbete med Prodtime då de förstått oss och de har kunnat presentera lösningar på våra förfrågningar”. Sedan en tid tillbaka erbjuder nu Fjäråskupan även sina produkter i en webshop där kunderna själva kan konfigurera sin produkt. Intelligensen bakom konfiguratorn bygger på Prodtimes produktkonfigurator. ”När vi ville erbjuda våra produkter på webben för privatpersoner så behövde vi ha en lösning där kunden inte kan välja fel. Det fanns redan i Prodtime, så vi kunde själva sätta upp regler på vilka kombinationer som går ihop” avslutar Andreas.

PRODTIME mps- och affärssystem är ett flexibelt system för små- och medelstora företag. Våra kunder finns inom flera olika branscher främst inom tillverkningsindustrin.

PRODTIME är ett skalbart system med kompletta moduler för offert, orderhantering, produktion, inköp, lager, fakturering, bokföring och mycket mer. 
Vi har lång och bred erfarenhet av olika lösningar för olika branscher.
Med kunderna i fokus utvecklas ständigt nya funktioner.
Vi tror på ett personligt och nära samarbete med våra kunder.
Tillsammans utvecklas vi för morgondagens behov.

PRODTIMES produktkonfigurator är en kraftfull lösning anpassad för kunder med variabla produkter. Utifrån uppsatta valmöjligheter får man fram rätt pris, material- och produktionsbehov.