GDPR

Ett utskick har gjorts angående den nya lagen om lagring av data (GDPR).
Där bifogades ett s.k. Personuppgiftsbiträdesavtal.
Du hittar även denna information under fliken företag.