Med en avancerad produktkonfigurator, som ger dig stöd för att hantera olika varianter av en produkt, ger dig inte bara korrekta priser utan även rätt förutsättningar i produktionen.

Utgå ifrån en standardprodukt i ett visst grundutförande och sätt upp egna regler & matriser för material, operationer & tillägg.
För varje val och tillägg konfigurerar man upp vad som skal ske; pristillägg, byta ut/lägga till artikel i struktur, operation o.s.v…
Produktkonfiguratorn har även stöd för avancerade måttvariablar, som alltså är uppsatta med matriser.

Varje artikel som skall kunna konfigureras måste vara märkt med produktkonfigurator och ha en grundinställning.
Därefter när offert/order skapas kan man enkelt välja olika varugrupper och artiklar.