Prodtime paketlösningar

Home »  Prodtime Affärssystem/MPS »  Prodtime paketlösningar

Prodtime kan fås i olika såkallade paketlösningar, beroende på vad du är intresserad av.
Tid/projekt, MPS, MPS Redovisning, MPS Pro.
Följande ingår i:

    Tid/Projekt MPS MPS Redovisning MPS Pro
Tid   X X X X
  Stämpling        
  Närvarostämpling IN/UT        
  Tidbanker (Flex, Semester, Komp, AFK)        
  Frånvaro/övertidsregistrering        
  Tidskalender        
           
  Jobbstämpling *        
  Rapportera tid på arbetskort        
  Avsluta tillverkningsorder        
  Skapa och rapportera snabbjobb        
           
  Administrera tider        
  Löneunderlag        
  Justera stämplade tider        
  Beräkning av arbetstidsförkortning        
           
  Personal & Schema        
  Personaltyper och lönetyper        
  Schematyper (dag, flex, natt)        
  Flexfönster        
           
  Lönearter        
  Frånvarokoder        
  Övertidskoder        
  Traktamente/resa        
           
  *=kräver tillverkningsdel        
           
Försäljning     X X X
  Offert        
  Offertregistrering        
  Uppföljning        
  Dokument        
           
  Kundorder        
  Orderregistrering & orderbekräftelse        
  Utleverans & följesedel        
  Leveransplan        
  Orderstock        
  Försäljningsstatistik        
  Dokument        
           
  Fakturering        
  Fakturaregistrering        
  Fakturera gjorda utleveranser        
  Samfakturering på kund        
  Kundreskontra och registrering av inbetalningar        
  Bokföringsunderlag        
  Kontoplan        
           
Tillverkning   X X X X
  Tillverkningsorder        
  Registrering av tillverkningsorder        
  Arbetskort        
  Materialreservationer för lager        
  Tillverkningsförslag mot lager        
  Legoinköp *        
  Efterkalkyl        
           
  Planering/körplan        
  Körlista för produktion        
  Beläggning        
  Planering        
  Rapportering i lista        
           
  Produktionsuppföljning        
  Efterkalkyler        
  Tidsuppföljning        
  Verklig beläggning        
           
  Register        
  Produktionsgrupper        
  Operationer        
           
  *=kräver lager/inköp        
           
Lager/Inköp     X X X
  Lager        
  Saldolistor        
  Manuella lagerjusteringar        
  Inventering        
  Lagervärde        
  PIA        
           
  Inköp        
  Registrer av inköp        
  Inköp på leverantörsunika artiklar        
  Inköpsförslag mot lager och tillverkningsorder        
  Leverantörsunika priser        
           
Redovisning       X X
  Verifikat        
  Manuell verifikatregistrering        
  SIE-import & export        
  Seriehantering        
           
  Lev.reskontra        
  Registrering av leverantörsfakturor        
  Dokumentscanning och koppling mot lev.faktura        
  Lev.reskontra och utbetalningar via fil        
  Bokföringsunderlag        
           
  Rapporter        
  Huvudbok        
  Dagbok        
  Balans- & resultatrapport        
  Momsrapport & momskontroll        
  Likviditetsrapport        
           
  Bokföring av bokf.underlag        
  Fakturor        
  Inbetalningar        
  Leverantörsfakturor        
  Utbetalningar        
           
  Budget        
  Registrering av budget        
  Inläsning av fjolårets budget        
           
           
Tillägg          
  Tid/projekt        
  Stämpling anpassad för touchterminal        
  RFID-stämpling        
  Attestering av tider       X
  OB-scheman       X
  Export till Visma/Hogia LÖN       X
           
  Försäljning        
  E-faktura export        
  Produktkonfigurator        
  Kassascanning & kontantfaktura        
  Prislistor        
  Rabattmatriser        
  Koppling Unifaun Online (frakt)        
  Leveranstidskontroll       X
  OCR-nummer på fakturor        
  ROT-hantering        
  Leveranssäkerhet kundorder       X
           
  Inköp        
  Lagerplatshantering        
  Inventering scanner/surfplatta Windows (Offer)        
  Leveranssäkerhet inköp       X
           
  Redovisning        
           
  Attest av levfakturor       X
  Inköpsverifiering         X
  Lev.fakturtolkning (Offert)        
           
Övriga tilläggsprogram          
  Reklamationshantering       X
  Kund, leverantör, intern och förbättringsförslag        
  Felorsaker        
  Aktiviteter        
  Kostnader        
  Uppföljning        
  Registering via tidsrapportering        
  Leverantörsbedömning        
           
  Excel import/export       X
  Artikel        
  Kund        
  Leverantör