Prodtime – Modulbeskrivning

Home »  Prodtime Affärssystem/MPS »  Prodtime – Modulbeskrivning

Prodtime Affärssystem - Det kompletta systemet

Utöver hantering av bl.a artiklar, lager och produktion innefattar Prodtime även fakturering, leverantörsreskontra och redovisning. Vilket uppfyller alla krav ni har på ett system, samlat i ett enda program.

Prodtime är uppbyggt av ett gäng grundmoduler kopplat mot ett flertal tilläggsmoduler som är integrerat i Prodtime. Läs vilka dessa är och en beskrivning om dessa längre ner.
Om s.k. standardversionen av Prodtime inte räcker till finns möjligheten att flexibelt lägga till kundunika ändringar.

Grundmoduler i Prodtime MPS

Program Beskrivning
Offert Ger effektiv hantering av alla moment som har med offerering att göra. Genom att sätta en status och en typ samt en giltighetstid på offerten kan det t.ex snabbt sökas upp i offertuppföljning hur många aktiva offerter under typen nyproduktion som finns. En gammal offert kan kopieras till en ny. En offert kan enkelt läsas in till en kundorder.
Kundorder Här hanteras kundorder. D.v.s mottagna beställningar från kund. Artiklar på kundorder reserveras på lagret. Ta ut ett produktionsförslag mot kundordern eller artikeln. I kundorder hanteras även utleveranser med unika följesedelnummer. Vid utleverans justeras lagret automatiskt. I fakturering kan en gjord utleverans hämtas in och bli en faktura.
Tillverkningsorder Hantering av all tillverkning av era artiklar sker i tillverkningsorder. Möjlighet att ta ut produktion- & inköpsförslag på såväl egna artiklar som inköpsartiklar. En specifik kundorder kan läsas in och då sker koppling mellan de båda. När en tillverkningsorder är lagd går den att reservera. Arbetskort för personalen skapas och ingående material reserveras beroende på hur strukturen på den tillverkande artikeln ser ut. På en tillverkningsorder ser man samlat på ett ställe vilka kort som är skapade och om de är påbörjade samt vilka i personalen som har stämplat på vilket kort. Man ser alla materialreservationer och möjligheten att plocka ut/lägga tillbaka på lager finns. Kopplade inköp visas och även en efterkalkyl kan plockas ut.
Körplan och planering I delen planering går det göra ändringar på tillverkningsorder. T.ex om en tillverkningsorder skall prioriteras. Körplanen är till för personalen för att se vilka jobb som skall göras i vilken ordning för specifik produktionsgrupp.
Beläggning I beläggningen får du ut tydlig information hur varje produktionsgrupp är belagd per vecka och dag. Är en produktionsgrupp överbelagd markeras detta tydligt.
Fakturering Här hanteras alla fakturor. Det går att läsa in en kundorder eller skapa en manuell faktura. Varje utleverans som är gjord sparas och även dessa kan läsas in till faktura. Flera följesedlar från olika kundordrar kan alltså hamna på samma faktura. Bokföringsunderlag på fakturan skapas och kan sedan bokföras i redovisning. I kundreskontran fås full kontroll på vilka fakturor som är obetalda. Vid uteblivna betalningar kan påminnelser skapas. I reskontran markeras vilka fakturor som blivit betalda.
Inköp Alla beställningar läggs i modulen Inköp. Det går att plocka ut förslag på material där disponibelt understiger 0 eller beställningspunkt. Med leveransbevakningen får man full koll på alla inköp som är beställda. Härifrån görs även inleveranser.
Lager & saldo I lager & saldo kan du enkelt följa varje artikels saldoinformation och dess reservationer. I artikelstatistiken får man full uppföljning för varje transaktion som hänt för varje artikel. Inventeringslistor kan skrivas ut och ett lagervärde kan plockas ut.
Leverantörsreskontra I leverantörsreskontra registreras alla leverantörsfakturor. Möjlighet finns att länka ihop flera inköp och jämföra mot leverantörsfakturan så att priserna stämmer. Med bankgiro kan fil skickas med utbetalningar till banken. Bokföringsunderlag skapas och kan sedan bokföras i Redovisning.
Tidsredovsining Stämplingen består av två delar; närvarostämpling och arbetskortsstämpling. Varje person läggs upp i ett personalregister. Samma gäller för fkoder och arbetsscheman (Natt/Flex/Dagtid). Med tidbank/flexbank och AFK-bank kan personalen själva plocka ut/sätta in ur respektive bank. Vid flexscheman sker detta automatiskt varje kväll. I översiktsbilden ges en full koll på personalens tider och möjlighet att redigera dessa.
Redovisning Bokföringen är intrigerat med övriga delar i Prodtime. Med standardrapporter som bl.a huvudbok och momsrapport får du ut det som krävs. Manuella verifikationer kan skapas eller så läser man in kund- & leverantörsfakturor till verifikat. Med hjälp av en jämförelse av huvudbok mot kund- & leverantörsreskontra får du snabbt reda på så att inget diffar. Inläsning av SIE-4 stöds.
Artikelregister & struktur I artikelregister läggs alla artiklar in. I strukturen bygger man på det som ingår i artikeln. D.v.s material och operationer. Detta är grunden för att Prodtime skall fungera maximalt.
Lev- & kundregister I Lev- & kundregistret registreras leverantörer och kunder.